Juluka - scatterlings


In contrast, his music -- and activism -- attracted a worldwide fanbase that packed venues such as the Royal Albert Hall in London and across France, where he remains a huge national star.

Poniżej prezentujemy aktualną skalę ocen. Zestawienie otwiera wyłączenie z klasyfikacji - w tym przypadku nie jest wystawiona ocena, może na ten fakt mieć wpływ emocjonalny stosunek do albumu/wykonawcy bądź poziom materiału może znacznie wykraczać poza oczekiwania recenzenta. Skala ocen nie jest liniowa, pierwszeństwo ma opis słowy.

 · Mr Jan H smith succeeded Dr R L Straszacker as Chairman of ESCOM in 1980 an launched an unprecedented expansion …


Juluka - ScatterlingsJuluka - ScatterlingsJuluka - ScatterlingsJuluka - Scatterlings

uvslr.kdbs.us